اخبار و اعلانات

دریافت مجوز علمی-ترویجی از شماره بهار 95 تا بهار 97

مجوز علمی-ترویجی نشریه ریاضی و جامعه از شماره بهار 95 تا بهار 97 طی نامه به شماره 71139 / 18 / 3 / مورخ 1395/4/8  توسط وزارت عتف صادر شد.

مطالعه بیشتر

فرمت نمونه مقاله

برای ارسال مقاله حتما از فرمت ضمیمه استفاده شود. برای دریافت پوشه حاوی فایل های نمونه اینجا کلیک کنید.

مطالعه بیشتر