اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 389
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 254

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 92
تعداد مشاهده مقاله 118827
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 194230
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 66 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 176 روز
متوسط زمان داوری 106 روز
متوسط زمان پذیرش 304 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 319 روز
درصد پذیرش 24 %