نویسنده = پارسیان، علی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه شهود در آموزش ریاضیات

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-8

10.22108/msci.2017.21616

علی پارسیان