نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، عزیزه جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 13-23]
 • احمدی بنی، سمیه روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]
 • اذان گویان فرد، الهام راج کندرا بوس و طرح‌های بلوکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 27-36]
 • اسدالهی، جواد کاشت ها و برداشت ها، تاملاتی در زندگی و افکار الکساندر گروتندیک [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 33-66]
 • اسمعیلی، شهناز نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-75]
 • امیدعلی، قاسم ضریب تأثیر ریاضیات [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 31-37]
 • امین عطائی، عظیم مطالعه معادلات حاکم در انتشار گازهای تنفسی در مویرگ ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]

ب

ج

 • جانباز، شهروز گفتگوی یک ریاضیدان و رئیس شرکت تویوتا: فکر کن، فکر کن، و دوباره فکر کن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 77-84]

ح

 • حسنی، مهدی جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 13-23]
 • حسینی ملک‌آبادی، رسول مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 37-46]
 • حسینی منجزی، نجمه آشنایی با روش فیلتر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]

خ

 • خسروی، سمیه نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ » [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 23-30]

ر

ش

ص

ع

ف

 • فخارزاده جهرمی، علیرضا نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ » [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 23-30]

ق

م

ن

 • نوروزی، علی فراکتال راوزی چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 39-43]