نمایه نویسندگان

ا

 • ارکیان، شهاب در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]
 • ارکیان، شهاب مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 51-60]
 • ایزدیار، کیانا درک شهودی از ریشه های توابع با نقشه رنگی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 45-49]
 • اشرفی، علی رضا خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • اکرمی، محمد حسین حسابان کسری از نظریه تا کاربرد [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • امینی پزوه، ملیحه کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • امین‌طوسی، محمود زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]

پ

 • پارسیان، علی شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]

ج

 • جهری، سمیه حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]

ح

 • حبیبی، رضا براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • حسنی، مهدی تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-57]

خ

د

 • دلخوش، مهدی معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • دهقانی، مهدی توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]

ر

 • رزمی نیا، ابوالحسن ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-69]
 • رضایتی، آرمان چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • رضائی، محمد جواد چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]

ص

 • صالحی راد، محمدرضا براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • صال مصلحیان، محمد جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]

ط

 • طیبی، اکبر طرح های هندسی اسلامی برای تدریس ریاضیاتِ تقارن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 37-44]

ع

غ

 • غیبی، مریم السادات براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]

ف

ک

 • کاظمی، رسول توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • کاظمی، رسول دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • کفاش، بهزاد مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]

گ

م

 • مافی، امیر در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]
 • مافی، امیر مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 51-60]
 • محمدی، علی اکبر تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • محمدی، علی اکبر روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • محمدی حسن آبادی، فیروزه تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • محمدی حسن آبادی، فیروزه روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • مرصعی، علی مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • معدنشکاف، علی $k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^infty$-حلقه های متناهی مولد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 25-43]
 • موحدی بکنظر، مهدی چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]

ن

 • نصیری اقدم، علی چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • نوروزی، علی در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • نوروزی، علی حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]