نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، آیدین ضریب تأثیر ریاضیات [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 31-37]
 • آرین نژاد، مسعود کودکان، ریاضیات و فلسفه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 1-5]
 • آرین نژاد، مسعود آموزش و یادگیری، در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی، تاملی بر تجربۀ آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 39-47]

ا

 • احمدی، عزیزه جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 13-23]
 • احمدی بنی، سمیه روش لاگرانژی تکمیل‌شده و کاربردهای آن در پردازش سیگنال [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 59-66]
 • اذان گویان فرد، الهام راج کندرا بوس و طرح‌های بلوکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 27-36]
 • ارکیان، شهاب در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]
 • ارکیان، شهاب مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 51-60]
 • ارکیان، شهاب سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 21-35]
 • ایزدیار، کیانا درک شهودی از ریشه های توابع با نقشه رنگی [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 45-49]
 • ایزدپناه، فرزین کاربرد برازش خم و روش حداقل مربعات برای بررسی هندسۀ قوسهای ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 41-53]
 • اسدالهی، جواد کاشت ها و برداشت ها، تاملاتی در زندگی و افکار الکساندر گروتندیک [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 33-66]
 • اسفندیاری، محمدرضا قضیه اعداد اول [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 23-43]
 • اسماعیل بیگی، محسن انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • اسمعیلی، شهناز نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 67-75]
 • اشرفی، علی رضا خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • افشاری ارجمند، حمیده ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • اکرمی، محمد حسین حسابان کسری از نظریه تا کاربرد [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • امیدعلی، قاسم ضریب تأثیر ریاضیات [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 31-37]
 • امینی، مرتضی انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • امینیان، مهران روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-17]
 • امینی پزوه، ملیحه کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 7-22]
 • امین‌طوسی، محمود زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]
 • امین عطائی، عظیم مطالعه معادلات حاکم در انتشار گازهای تنفسی در مویرگ ها [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-32]
 • انجیدنی، احسان ریشه‌های پیدایش مفهوم فشردگی و تاریخچه نظریه فشرده‌سازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 13-24]
 • انوشه، فاطمه انگیزه در آموزش ریاضی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 9-12]

ب

پ

 • پارسیان، علی شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-6]
 • پارسیان، علی جایگاه شهود در آموزش ریاضیات [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • پرچمی، عباس آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]

ت

 • تاری، سمیه کاربردهایی از آتوماتای متناهی قطعی و غیرقطعی [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • توکلی، علی روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 29-36]

ج

 • جانباز، شهروز گفتگوی یک ریاضیدان و رئیس شرکت تویوتا: فکر کن، فکر کن، و دوباره فکر کن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 77-84]
 • جترآبگون، امید انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 37-44]
 • جعفری قمی، پدرام نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 59-68]
 • جهری، سمیه حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]
 • جوادی، ساجده انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]

ح

 • حبیبی، رضا براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]
 • حیدری فارفار، احسان مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-6]
 • حسنی، مهدی جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 13-23]
 • حسنی، مهدی تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 51-57]
 • حسینی ملک‌آبادی، رسول مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 37-46]
 • حسینی منجزی، نجمه آشنایی با روش فیلتر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]

خ

 • خاتمی، سید محمد امین در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • خادم زاده، حمید رضا نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • خاکشور، قاسم در مورد اثبات‌های گنگ بودن $sqrt{2}$ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 25-45]
 • خان جان زاده، زینب $k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^infty$-حلقه های متناهی مولد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 25-43]
 • خسروی، رقیه کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 25-39]
 • خسروی، سمیه نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ » [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 23-30]
 • خشتی، محمدحسین دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • خلیلی، علی رضا یک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 73-79]

د

 • داوطلب علیائی، مصطفی حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 45-60]
 • دلخوش، مهدی معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • دهقانی، مهدی توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • دهقانیان، مهدی نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]

ر

 • رحمانی، نفیسه باسط چیست؟ [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 7-10]
 • رزمی نیا، ابوالحسن ورود به دنیای حرفه ای دانش: توصیه هایی به دانشگران جوان [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-69]
 • رستمی، حجت سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]
 • رشادتی، محمدسجاد روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • رضایتی، آرمان چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • رضائی، محمد جواد چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • رفیع پور، ابوالفضل معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]

س

 • ستوده، رضا آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • ستوده، رضا آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]
 • سروری، علی اصغر نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • سعیدی، حجت الله کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • سعیدی، زهره کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 29-36]
 • سلیمانی دامنه، مجید انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 49-67]
 • سنمار، هنگامه خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 45-58]

ش

 • شیرانی راد، مژده پیراحاصلضرب چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 7-12]
 • شمس، مهدی آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 11-23]
 • شه سواری، منا روشی برای محاسبه دترمینان ماتریس سه قطری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 47-57]

ص

ض

ط

 • طاهری، سید محمود آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 49-59]
 • طیبی، اکبر طرح های هندسی اسلامی برای تدریس ریاضیاتِ تقارن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 37-44]
 • طیبی، اکبر حل هندسی معادلات درجه سوم توسط عمر خیام که در ارائه آن برای یادگیری بهتر به جای حروف از اشکال هندسی رنگی استفاده شده است. [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]

ع

غ

 • غیبی، مریم السادات براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 1-10]

ف

 • فتحعلیخانی، خدیجه خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 43-61]
 • فخارزاده جهرمی، علیرضا نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ » [دوره 1، شماره 4، 1395، صفحه 23-30]
 • فرهادیان، رضا احتمال و انتخابات: شاخص های قدرت در رأی‌گیری [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-8]
 • فقیهی، سید احمد حل هندسی معادلات درجه سوم توسط عمر خیام که در ارائه آن برای یادگیری بهتر به جای حروف از اشکال هندسی رنگی استفاده شده است. [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]

ق

ک

 • کاظمی، رامین مسئله مونتی هال [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 61-71]
 • کاظمی، رسول توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • کاظمی، رسول دنباله‌های شبه-کشی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 35-41]
 • کفاش، بهزاد مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 23-36]

گ

 • گیاهی صبور، منصوره جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 31-50]
 • گلپررابوکی، عفت ضرب کرونکر و کاربردها [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 45-57]
 • گلپررابوکی، عفت رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • گل فرشچی، فاطمه نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • گل فرشچی، فاطمه بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های هنری نسبت به ریاضیات [دوره 4، شماره 4، 1398، صفحه 15-21]
 • گودرزی، حمیدرضا آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟ [دوره 3، شماره 1، 1397، صفحه 19-24]
 • گودرزی، حمیدرضا آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 79-89]

ل

م

 • مافی، امیر در ستایش دیوید ریس [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 71-81]
 • مافی، امیر مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 51-60]
 • مافی، امیر سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 21-35]
 • محسنی، مریم معلمان ریاضی چگونه از تاریخ تابع در تدریس ریاضی استفاده می کنند؟ [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 57-66]
 • محسنی الحسینی، سید علی محمد خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی [دوره 3، شماره 2، 1397، صفحه 45-58]
 • محمدی، علی اکبر تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • محمدی، علی اکبر روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • محمدیان، رستم حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • محمدی حسن آبادی، علی اکبر چگونگی ارائه یک سخنرانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 11-16]
 • محمدی حسن آبادی، فیروزه چگونگی ارائه یک سخنرانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 11-16]
 • محمدی حسن آبادی، فیروزه تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • محمدی حسن آبادی، فیروزه روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14 [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 69-76]
 • محمود رباطی، سجاد مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 19-28]
 • میرزرگر، مهسا روش مونته‌سوری به عنوان اساسی برای یادگیری ریاضیات در آموزش یکپارچه [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 47-56]
 • مرصعی، علی مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 71-84]
 • مظاهری تهرانی، حمید نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 1-8]
 • معدنشکاف، علی $k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^infty$-حلقه های متناهی مولد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 25-43]
 • موحدی بکنظر، مهدی چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]

ن

 • نامجو، مهران روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 7-17]
 • نخودکار، امیرحسین جبرهای فیستر با برگردان [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 67-78]
 • ندایی، طاهره رتبه بندی تیم های ورزشی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 67-81]
 • نصیری، شهرام نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]
 • نصیری، محمد جواد نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]
 • نصیری اقدم، علی چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 51-68]
 • نورمندی پور، افسانه نظریه گراف و زمانبندی ورزشی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 37-47]
 • نوروزی، علی فراکتال راوزی چیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1395، صفحه 39-43]
 • نوروزی، علی در مورد حدس روتا [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 77-91]
 • نوروزی، علی حدس های زیبا در نظریه گراف [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 11-30]

و

 • وثاق، زهره اشتباه‌های رایج نگارشی در مقاله‌های ریاضی به زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]

ی

 • یافتیان، نرگس آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی [دوره 4، شماره 3، 1398، صفحه 9-22]