گزارشی از عملکرد کمی و کیفی مقالات چاپ شده محققین ریاضی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

2 گروه ریاضی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

10.22108/msci.2020.122388.1362

چکیده

با توجه به اینکه یکی از شیوه‌های مرسوم ارزیابی آثار پژوهشی استفاده از تحلیل استنادی می‌باشد، بر آن شدیم تا اطلاعات مربوط به مقالات منتشر شده محققین ایرانی در حوزه ریاضیات را از پایگاه انجمن ریاضی آمریکا ‎«‎مت سای نت‎»‎ جمع آوری نماییم. این اطلاعات مربوط به سالهای ‎2015‎ تا ‎2018‎ می‌باشد. بر اساس این مجموعه اطلاعات در این بازه زمانی، از بین ‎54‎ کد تخصصی فعال در رشته ریاضیات، ‎10‎ کد که بیشترین آمار چاپ مقالات را داشته‌اند درنظر گرفته شده‌اند. پس از آن با معطوف شدن به این کدها در سال ‎2018‎ به تعیین دانشگاه‌هایی که بیشترین سهم را در تولید مقاله داشتند پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن شاخص کیفی ‎«‎ام سی کیو‎»‎ تلاش خواهد شد سطح کیفی مقالات چاپ شده تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها