مروری بر کتاب مبانی هندسه هیلبرت

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

دانشکده علوم ریاضی‏، دانشگاه شهید بهشتی‏، تهران‏، ایران

10.22108/msci.2020.122476.1363

چکیده

در این مقاله مروری بر کتاب مبانی هندسه، اثر هیلبرت خواهیم داشت. در این مرور به جنبه‌های تاریخی و انگیزه‌ها و دستاوردهای نگارش این کتاب خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها

موضوعات