حل و ساخت انواع جدول های سودوکو با استفاده از ابزارهای ریاضی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، لویزان، تهران، ایران

10.22108/msci.2020.119249.1339

چکیده

سودوکو جدولی است که امروزه یکی از سرگرمی‌های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید و به عنوان یک ابزار بسیار مفید برای آموزش کودکان نیز به کار می‌رود. در این مقاله سعی بر آن داریم که به بررسی ارتباط میان ریاضیات و انواع جدول‌های سودکو بپردازیم. برای این منظور، ابتدا روشی بر مبنای برنامه‌ریزی صحیح در بهینه‌سازی برای حل جدول سودکو معمولی ارائه می‌دهیم. سپس این روش را برای حل چندین نوع مختلف دیگر از جدول سودکو توسیع می‌دهیم. در نهایت نیز با استفاده از تکنیک‌های ریاضی روش‌هایی را ارائه می‌دهیم که با کمک آنها قادر به ساخت جدول‌های سودکو خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها