رتبه بندی تیم های ورزشی

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانشگاه قم

10.22108/msci.2020.118609.1334

چکیده

رتبه بندی عبارتست تعیین ترتیبی از امتیازها به طوریکه اولین عنصر دارای بالاترین امتیاز و آخرین عنصر کمترین امتیاز را دارد.
یک سیستم امتیاز دهی ورزشی سیستمی است که نتایج حاصل از رقابت های ورزشی را به منظور ارائه امتیازها برای هر تیم یا بازیکن تجزیه و تحلیل می کند. روش‌های مختلف رتبه‌بندی ارایه شده‌اند که عملکرد آنها بر اساس امتیازی است که تیم‌های در باز‌های مختلف کسب می‌کنند. برخی از این روش‌ها فقط بر اساس تعداد برد و باخت رتبه‌بندی را انجام می‌دهند اما در بعضی روش‌های رتبه‌بندی علاوه بر تعداد برد و باخت وضعیت تیم رقیب نیز در امتیاز دهی در نظر گرفته می‌شود. در این روش‌ها برد و باخت مقابل تیمهای ضعیف وقوی به یک اندازه ارزش‌گذاری نمی‌شود. اگر بردهای یک تیم فقط مقابل تیم‌های ضعیف باشد نمی‌توان با اطمینان گفت این تیم یک تیم قوی است و لزوما بر حسب تعداد برد نمی‌توان برتری یک تیم را نشان داد. در این مقاله روش‌های درصد برد، شاخص درصد درجه‌بندی، الو، کالی، کینر، دفاع-جمله و روش PageRank را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نتایج رتبه‌بندی این روش‌های را روی یک مسابقه نشان می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها