نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه چندرسانه ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

تحقیقات نشان می‌دهد استفاده از بازی‌های مناسب و پر محتوا می‌تواند نقش به‌سزایی در امر آموزش و یادگیری در تمام افراد و به خصوص در کودکان داشته باشد. به دلیل آن‌که بازی‌ها شامل تفریح بوده و فعالیت‌های شامل تفریح نقش بزرگی در کسب مهارت‌های مختلف برای درک و یادگیری موضوعات مختلف و حل مسائل مربوطه را دارند، می توان از آنها در آموزش استفاده کرد. با توجه به اهمیت ریاضیات در تمام مقاطع تحصیلی و مشکلات موجود در آموزش و یادگیری ریاضیات، کاهش میزان علاقه به ریاضیات و تاثیر بازی‌های رایانه‌ای در حل این مشکلات و امکان استفاده از فنون و روش‌های جدید در تدریس ریاضی با کمک‌گیری از بازی‌ها، در این مقاله به بیان اهمیت بازهای رایانه‌ای آموزشی و تاثیر آنها بر کیفیت آموزش و یادگیری دروس ریاضی و بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها