مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی محض

چکیده

- - - - - - - - -
چکیده.
در این مقاله فرایند ساخت نمودارهای کیلی برخی از ساختارها‏ی تعریف شده در نظریه گروه‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها