مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسندگان

1 گروه ریاضی و نقشه برداری- دانشکده فنی و مهندسی مرند - دانشگاه تبریز- تبریز-ایران

2 شاغل در بخش خصوصی

چکیده

این مقاله ترجمه مصاحبه‌ای است که با "کنیس ریبت`` رئیس انجمن ریاضی آمریکا در پاییز ‎2016‎، انجام شده است، که شامل پرسش و پاسخ در مورد موضوعاتی مانند نقش انجمن ریاضی آمریکا در آموزش ریاضیات، آگاهی عمومی از ریاضیات، اشتغال فارغ التحصیلان و نیز دلیل استعفای رئیس قبلی انجمن می باشد.

کلیدواژه‌ها