روش‌های ریاضی و الگوریتم‌ها در فشرده‌سازی تصاویر

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی اصفهان

چکیده

در این مقاله روش‌های فشرده‌سازی تصویر به ویژه روش فرکتالی را بررسی کرده‌ایم و هدف اصلی، آشنایی و گسترش آگاهی جامعه ریاضی و متخصصین مخابرات است. این روش را در مورد هر تصویری نمی‌توان استفاده کرد؛ مثلاً در فشرده‌سازی تصاویر ماهواره‌ای بیشتر از روش موجک و کانتورلت استفاده می‌شود و روش فرکتالی بیشتر برای تصاویری استفاده می‌شود که پارامتر عمق تصویر برای آنها کوچک باشد و بتوان با بلوکی کردن تصویر، با استفاده از سیستم تابع تکرار شونده آن‌ها را ناهم‌فشرده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات