سیرو سیاحت در ایران با راهنمایی بنام هرمان وایل

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسنده

آموزش و پرورش استان زنجان

چکیده

سفری در امتداد سرزمین‌هایی که در گذشته‌ای دور بخشی از ایران بوده‌اند، آن گونه که کتاب اصیل و مشهور تقارن ‎(1952)‎ هرمان وایل ارائه می‌دهد، معرفی مناسبی از تقارن و گروه‌های تقارن در اختیار می‌گذارد. وایل قصد داشت نشان دهد که چگونه انتقال‌های هندسی و نیز ساختارهای ریاضی با کمک دیدگاهی فرهنگی و از طریق هنر و معماری بهتر می‌تواند درک شود. هدف ما تهیه مجموعه‌ای ‌ مکمل از تصاویر گلچین شده‌ از آثار تاریخی ایران، در جهت تبیین ایده‌های وایل است. ما با پیروی از استاد، انواع مختلفی از تقارن‌ها را درون سرزمین‌های ایرانی بررسی خواهیم کرد و برای این منظور بدون توجه به گاهشناسی و جغرافیا، از ساده‌ترین و قدیمی‌ترین موارد شروع کرده به انواع پیچیده‌تری از آنها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات