نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانجشجو دانشگاه امیرکبیر

چکیده

در این تحقیق به معرفی نظریه‌ نگارال می‌پردازیم که در ابتدا برای مدل سازی رفتار گیاهان چند سلولی طراحی شد، اما پس از آن با طراحی مفسر‌های گرافیکی، تبدیل به یک ابزار موفق برای شبیه سازی فرآیند رشد گیاهان و درختان شده است. در ابتدا با معرفی گونه‌های مختلف از گرامرهای آن، به بررسی ساختار و جایگاه آن در نظریه زبان‌های رسمی می‌پردازیم. سپس با معرفی مفسر گرافیکی لاک‌پشتی می‌توانیم رشته‌های خروجی از گرامر‌های نگارال را به دستوراتی کم حجم برای تولید منحنی‌های فرکتالی و تصویر‌هایی تقریباً طبیعی از گیاهان و درختان تبدیل کنیم. به‌طورکلی مهم‌ترین ویژگی نظریه نگارال، اجرای قوانین به‌صورت موازی و هم‌زمان بر روی متغیرها است که باعث ایجاد کاربردهای وسیع در زیست شناسی تکوینی و حوزه‌های مختلف نظریه‌ علوم رایانه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات