گوگل چگونه کار می کند؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضیات و کاربردها-دانشگاه فسا- فارس-ایران

چکیده

در این نوشته، الگوریتم رتبه‌بندی گوگل مورد بررسی قرار می‌گیرد و روش‌های ریاضی به‏‌کار رفته در آن شرح داده می‌شود. در اینجا کاربرد مهمی از قضیه نقطه ثابت باناخ بیان شده و با استفاده از تکنیک اثبات این قضیه، نقطه ثابت مورد نیاز در الگوریتم رتبه‌بندی گوگل به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات