جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

نوع مقاله: مقاله علمی-انتقادی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله، محتوای دانش جبرخطی را در کتاب‏‌های تازه تالیف شده دبیرستان (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) بررسی نموده، و ضمن بیان ضرورت‌ها، قدری محتوای جدید جبرخطی برای مقطع نهم دبیرستان پیشنهاد می‌کنیم. همچنین‌ به‌مواردی اشاره می‌نماییم که تاییدی بر مناسب بودن این محتوای پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


[1] D. Fearnley-Sander, Australiam Mathematical Society, Hermann Grassman And The Creation Of Linear Algebra, 1979.

[2] M.-K. SIU, On the learning and teaching of tertiary algebra.

[3] C. Larson, On the Histories of Linear Algebra: The Case of Linear Systems, Proceedings of the 13th Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education.

[4] J. Liesen, Hermann Graßmann And The Foundations of Linear Algebra, SIAM Conference On Applied Linear Algebra, Monterey, CA, USA, 2009.

[5] J. Christensen, A Brief History of Linear Algebra, Final Project Math 2270 Grant Gustafson University of Utah, 2012.

[6] A. Samuele, N. Presmeg, M. Alessandra Mariotti and O. Zaslavsky, On examples in mathematical thinking and learning.

[7] س. امامیپور و ح. شمس‏، ‎‎سبک‌های یادگیری و شناختی: نظریه‌ها و آزمون‌ها‎‎‏، ‎2‎‏‏، تهران: انتشارات سمت‏، 1389 5-34.‎

[8] ش. بخشعلی‌زاده، س. غلام آزاد و ن. بروجردیان‏، ‎‎شناسایی بدفهمی‌های رایج دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حوزه محتوایی ریاضی‎‎، وزارت آموزش و پرورش‎–‎سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی-پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ‎1392.‎

[9] ج. پولیا‏، چگونه مسئله را حل کنیم‎‎، ترجمه احمد آرامژ‏‏، انتشارات کیهان، تهران، ‎1379.‎

[10] م. حق وردی‏، ویژگی‌های مسائل کلامی ریاضی دوره راهنمایی و راهکارهای تسهیل فرآیند حل آن‌ها، ‎‎دو فصل نامه نظریه و عمل در برنامه درسی‎‎، شماره ‎3‎، تابستان و پاییز .‎1393‎

[11] م. رحیمیان و ا. کرایه‌چیان‏، ‎‎کاربرد تجزیه مقدار تکین در الگوگذاری تصویر‎‎، دانشگاه فردوسی مشهد، هفتمین سمینار جبرخطی و کاربردها، 1392.‎

[12] ک. سلکرک‏، مهارت‌های تدریس، ترجمه منوچهر مجاور و دکتر احمد صادقی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ‎1372.‎

[13] ح. صبوری خسروشاهی‏، ‎‎آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن چالش‌ها و راهبردهای مواجهه با آن‎‎، مطالعات راهبردی جهانی شدن، پیش شماره اول، 1389.‎

[14] س. ح. علم الهدایی، اصول آموزش ریاضی، انتشارات نما، مشهد، ‎1388.‎

[15] ش. غفاری، اهمیت آموزش ماهیت و تاریخ علم، مجله رشد، ‎‎.3‎‎‎

[16] ف. ولی‌زاده و ر. کامیابی گل‏، ‎‎محاسبه نرخ نویز سیگنال ‎ECG‎ به کمک فیلتر و موجک، دانشگاه فردوسی مشهد، هفتمین سمینار جبرخطی و کاربرد‌ها، ‎1392.‎

[17] کتاب ریاضی، پایه ششم، ‎1391‎.

[18] کتاب ریاضی، پایه هفتم، 1392.‎

[19] کتاب ریاضی، پایه هشتم، 1392.

[20] کتاب ریاضی، پایه نهم، 1394.‎

[21] کتاب ریاضیات عمومی، سال دوم دبیرستان 1354.‎

[22] کتاب ریاضیات جدید، سال چهارم دبیرستان، رشته ریاضی و فیزیک 1361.‎

[23] کتاب ریاضیات جدید، سال چهارم دبیرستان، رشته ریاضی و فیزیک 1356.

[24] دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار، نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران.

[25] http://www.amoozesh118.com.

[26] https://fa.wikipedia.org/wiki/.

[27] http://mathworld.wolfram.com/LinearAlgebra.html.

[28] http://science.jrank.org/pages/3946/Linear-Algebra.html.

[29] http://www.ualr.edu/lasmoller/matrices.html.