کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه تولید کالاهایی با کیفیت و با کمترین هزینه و ارائه آن به مشتریان در کوتاه‌ترین زمان ممکن‏، موجب افزایش رقابت بین تولید کنندگان شده است. به همین علت زنجیره تأمین‏، یعنی تمام عناصر دخیل در تولید یک محصول تا ارائه آن به مشتری‏، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این زنجیره تأمین همواره می‌تواند توسط عوامل مختلف داخلی و خارجی تحت عنوان ریسک تحدید شود. از این رو در چنین شرایطی‏، تولید کننده‌ای می‌تواند در بازار رقابت پیروز شود که با برنامه ریزی و انجام عملیات‌هایی برای تولید بهینه‏، اثر ریسک‌ها را کاهش دهد. ‎
در این مقاله می‌خواهیم مسأله بهینه سازی تولید در شرایط تحت ریسک را به صورت یک مسأله بهینه سازی چند هدفه محدب فرمولبندی کنیم و الگوریتم نقطه تقریبی برای حل آن را معرفی کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] S. Chopra and P. Meindel, Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations, Prentice-Hall Inc, 2001.
[2] M. Goh, S. j. Qu, R. D. Souza and T. N. Wang, Proximal point algorithms for convex multi-criteria optimization with appli-cations to supply chain risk management, J. Optim. Theory. Appl, 163 (2014) 949–956.
[3] T. John and Mentzer, Defining supply chain management, Journal of Business Logistics, 22 (2001) 16–18.
[4] Ph. Kaminsky, D. Simchi-Levi and E. Simchi-Levi, Designing and Managing the Supply Chain, Concepts, Strategies and Case Studies, MacGrow-Hill, 2000.
[5] M. Makela and P. Neittaanmaki, Nonsmooth Optimization: Analysis and Algorithms with Applications to Optimal Control, World Scientific Publishing, Singapore, 1992.
[6] K. M. Miettinen, Nonlinear Multiobjective Optimization, Kluwer, Boston, 1999.
[7] T. Sawik, Selection of supply portfolio under disruption risks,Omega, 39 (2011) 194–208.
[8] C. S. Tang, Perspectives in supply chain risk management, Journal of Production Economics, 103 (2006) 451–488
‎ [9]م. غضنفری و م. فتح اله‎,‎ نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین, ‎‎انتشارات دانشگاه علم و صنعت‎,‎ تهران, ‎1385.‎‎
[10] ج. هال‎,‎ ‎‎س. سیاحی و ع. صالح آبادی, ‎مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک‎‎‎‎‎, بخش تحقیقات شرکت کارگزاری مفید‎, تهران, ‎1384.