راهنمایی برای تدریس ریاضیات

نوع مقاله: مقاله ترجمه ای

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آیا یک مدرس می‌تواند دانشجویان را وادار به یادگیری ریاضی نماید؟ چگونه می توان دانشجویان را به مطالعه ریاضی تشویق کرد؟ برای تدریس ریاضیات، مدرس چه توانایی هایی باید داشته باشد؟ سازماندهی محتوای درس چگونه باید باشد؟ دستخط، لهجه و پوشش مدرس چه تاثیری بر کیفیت تدریس دارد؟ اینها سوالاتی هستند که همواره ذهن مدرسان دروس ریاضی را به خود مشغول می کند.
این مقاله، که نویسنده آن ناشناس است، راهنمایی برای تدریس ریاضیات می باشد و با بیانی طنز سوالات فوق را پاسخ می دهد.

آیا یک مدرس می‌تواند دانشجویان را وادار به یادگیری ریاضی نماید؟ چگونه می توان دانشجویان را به مطالعه ریاضی تشویق کرد؟ برای تدریس ریاضیات، مدرس چه توانایی هایی باید داشته باشد؟ سازماندهی محتوای درس چگونه باید باشد؟ دستخط، لهجه و پوشش مدرس چه تاثیری بر کیفیت تدریس دارد؟ اینها سوالاتی هستند که همواره ذهن مدرسان دروس ریاضی را به خود مشغول می کند.
این مقاله، که نویسنده آن ناشناس است، راهنمایی برای تدریس ریاضیات می باشد و با بیانی طنز سوالات فوق را پاسخ می دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Author unknown, A guide for teaching mathematics, Pi Mu Epsilon Journal, 7 no. 7 (1982) 449–452.