تعداد مقالات: 94
52. مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-46

10.22108/msci.2016.3660

رسول حسینی ملک‌آبادی


54. خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 43-61

10.22108/msci.2017.20357

خدیجه فتحعلیخانی؛ علی رضا اشرفی


55. خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-58

10.22108/msci.2018.103951.1225

سید علی محمد محسنی الحسینی؛ هنگامه سنمار


58. چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-68

10.22108/msci.2017.14168

محمد جواد رضائی؛ علی نصیری اقدم؛ مهدی موحدی بکنظر؛ آرمان رضایتی


61. ضریب تأثیر ریاضیات

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-37

10.22108/msci.2016.7726

قاسم امیدعلی؛ آیدین آذری


62. نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-47

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری؛ افسانه نورمندی پور


68. حسابان کسری از نظریه تا کاربرد

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-69

10.22108/msci.2017.100109.1201

محمد حسین اکرمی


69. نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-68

10.22108/msci.2018.47307.1160

پدرام جعفری قمی


71. نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-75

10.22108/msci.2016.6789

شهناز اسمعیلی


72. جبرهای فیستر با برگردان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-78

10.22108/msci.2018.106405.1253

امیرحسین نخودکار


73. روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-76

10.22108/msci.2017.15298

علی اکبر محمدی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


74. مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-49

10.22108/msci.2017.12214

علیرضا بابایی بندارتی


75. فراکتال راوزی چیست؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-43

10.22108/msci.2016.10023

سعید علیخانی؛ علی نوروزی