دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‏ هیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/msci.2020.118021.1329

نرگس یافتیان؛ اشرف صفابخش چکوسری


2. نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/msci.2020.119636.1344

حمید مظاهری تهرانی؛ علی اصغر سروری؛ حمید رضا خادم زاده