تعداد مقالات: 86
1. ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

10.22108/msci.2016.3107

علیرضا عبدالهی


2. حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-9

10.22108/msci.2016.5088

رستم محمدیان


3. کودکان، ریاضیات و فلسفه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-5

10.22108/msci.2016.6865

مسعود آرین نژاد


4. نگاهی زیر چشمی به مجلات ریاضی پژوهشی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-5

10.22108/msci.2017.10888

محمد صال مصلحیان


6. زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-17

10.22108/msci.2017.14544

محمود امین‌طوسی


8. جایگاه شهود در آموزش ریاضیات

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-8

10.22108/msci.2017.21616

علی پارسیان


9. براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

10.22108/msci.2018.21618

محمدرضا صالحی راد؛ رضا حبیبی؛ مریم السادات غیبی


11. گوگل چگونه کار می کند؟

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-19

10.22108/msci.2018.110135.1270

مریم لطفی پور


14. مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-6

10.22108/msci.2019.112535.1290

رمضان ضرغامی فارفار؛ احسان حیدری فارفار


16. آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‏ هیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/msci.2020.118021.1329

نرگس یافتیان؛ اشرف صفابخش چکوسری


18. چگونگی ارائه یک سخنرانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-16

10.22108/msci.2016.6227

علی اکبر محمدی حسن آبادی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


19. پیراحاصلضرب چیست؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-12

10.22108/msci.2016.7546

مژده شیرانی راد


20. باسط چیست؟

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-10

10.22108/msci.2017.10732

نفیسه رحمانی


21. $k$-جبرهای متناهی نمایش و $C^\infty$-حلقه های متناهی مولد

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-43

10.22108/msci.2017.12388

زینب خان جان زاده؛ علی معدنشکاف


24. حدس های زیبا در نظریه گراف

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-30

10.22108/msci.2017.21839

سعید علیخانی؛ سمیه جهری؛ علی نوروزی


25. نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-17

10.22108/msci.2017.104332.1226

سید محسن قریشی شهرکی