کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-37

10.22108/msci.2019.112318.1288

علیرضا بابایی بندارتی