کلیدواژه‌ها = اروپا محوری
تعداد مقالات: 1
1. تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-21

10.22108/msci.2017.9933

مائده صافی اصفهانی