کلیدواژه‌ها = مانده ی درجه ی دوم به پیمانه‌ی ‎$p$‎
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای موزائیک تیل

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-46

10.22108/msci.2018.109316.1266

حمید قربانی