نویسنده = اسمعیلی، شهناز
تعداد مقالات: 1
1. نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-75

10.22108/msci.2016.6789

شهناز اسمعیلی