نویسنده = محمدیان، رستم
تعداد مقالات: 1
1. حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-9

10.22108/msci.2016.5088

رستم محمدیان