نویسنده = اذان گویان فرد، الهام
تعداد مقالات: 1
1. راج کندرا بوس و طرح‌های بلوکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-36

10.22108/msci.2016.3646

الهام اذان گویان فرد