نویسنده = ندایی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی تیم های ورزشی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-81

10.22108/msci.2020.118609.1334

عفت گلپررابوکی؛ طاهره ندایی