نویسنده = خاکشور، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. در مورد اثبات‌های گنگ بودن $\sqrt{2}$

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-45

10.22108/msci.2019.119712.1345

سید محمد امین خاتمی؛ قاسم خاکشور