نویسنده = زهره سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد موجک‌ها در پردازش سیگنال

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-36

10.22108/msci.2019.118249.1331

حجت الله سعیدی؛ زهره سعیدی