نویسنده = یافتیان، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-22

10.22108/msci.2020.118021.1329

نرگس یافتیان؛ اشرف صفابخش چکوسری