نویسنده = احمدی، عزیزه
تعداد مقالات: 1
1. جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-23

10.22108/msci.2016.7547

مهدی حسنی؛ عزیزه احمدی