نویسنده = ضرغامی فارفار، رمضان
تعداد مقالات: 1
1. مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-6

10.22108/msci.2019.112535.1290

رمضان ضرغامی فارفار؛ احسان حیدری فارفار