نویسنده = افشاری ارجمند، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. ضرب کرونکر و کاربردها

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی