نویسنده = صال مصلحیان، محمد
تعداد مقالات: 4
2. جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-50

10.22108/msci.2017.21977

منصوره گیاهی صبور؛ محمد صال مصلحیان


3. نگاهی زیر چشمی به مجلات ریاضی پژوهشی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-5

10.22108/msci.2017.10888

محمد صال مصلحیان


4. مشتق از دیدگاه کاراتئودوری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-29

10.22108/msci.2016.7862

محمد صال مصلحیان