نویسنده = گودرزی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-89

10.22108/msci.2018.110442.1274

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی


2. آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-24

10.22108/msci.2017.106277.1247

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی