نویسنده = قاسم زاده، سید وحید
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-39

10.22108/msci.2017.101224.1209

سید وحید قاسم زاده؛ سلمان برومند؛ رقیه خسروی