نویسنده = گلپررابوکی، عفت
تعداد مقالات: 2
1. رتبه بندی تیم های ورزشی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-81

10.22108/msci.2020.118609.1334

عفت گلپررابوکی؛ طاهره ندایی


2. ضرب کرونکر و کاربردها

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی