نویسنده = مافی، امیر
تعداد مقالات: 3
1. سیری تاریخی در حوزه‌‌های اقلیدسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-35

10.22108/msci.2018.106491.1248

امیر مافی؛ شهاب ارکیان


2. مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-60

10.22108/msci.2017.21958

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


3. در ستایش دیوید ریس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-81

10.22108/msci.2017.20431

شهاب ارکیان؛ امیر مافی