نویسنده = جعفری قمی، پدرام
تعداد مقالات: 1
1. نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-68

10.22108/msci.2018.47307.1160

پدرام جعفری قمی