نویسنده = کاظمی، رسول
تعداد مقالات: 2
1. دنباله‌های شبه-کشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-41

10.22108/msci.2017.20356

رسول کاظمی؛ محمدحسین خشتی