نویسنده = فتحعلیخانی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 43-61

10.22108/msci.2017.20357

خدیجه فتحعلیخانی؛ علی رضا اشرفی