تعداد مقالات: 84
27. انگیزه در آموزش ریاضی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-12

10.22108/msci.2018.106187.1243

فاطمه انوشه


28. روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-17

10.22108/msci.2019.113074.1296

مهران امینیان؛ مهران نامجو


30. راج کندرا بوس و طرح‌های بلوکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-36

10.22108/msci.2016.3646

الهام اذان گویان فرد


32. جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-23

10.22108/msci.2016.7547

مهدی حسنی؛ عزیزه احمدی


33. راهنمایی برای تدریس ریاضیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-14

10.22108/msci.2017.10951

سید محسن قریشی شهرکی


35. دنباله‌های شبه-کشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-41

10.22108/msci.2017.20356

رسول کاظمی؛ محمدحسین خشتی


36. مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-36

10.22108/msci.2017.21673

بهزاد کفاش


37. جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-50

10.22108/msci.2017.21977

منصوره گیاهی صبور؛ محمد صال مصلحیان


38. آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-24

10.22108/msci.2017.106277.1247

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی


39. انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-44

10.22108/msci.2018.33449.1148

محسن اسماعیل بیگی؛ امید جترآبگون


40. الگوهای موزائیک تیل

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-46

10.22108/msci.2018.109316.1266

حمید قربانی


42. مصور کردن گروه‌ها با نمودار کیلی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-28

10.22108/msci.2019.118734.1336

سجاد محمود رباطی


43. در مورد اثبات‌های گنگ بودن $\sqrt{2}$

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-45

10.22108/msci.2019.119712.1345

سید محمد امین خاتمی؛ قاسم خاکشور


44. مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-46

10.22108/msci.2016.3660

رسول حسینی ملک‌آبادی


46. مشتق از دیدگاه کاراتئودوری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-29

10.22108/msci.2016.7862

محمد صال مصلحیان


47. تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-21

10.22108/msci.2017.9933

مائده صافی اصفهانی


48. چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-68

10.22108/msci.2017.14168

محمد جواد رضائی؛ علی نصیری اقدم؛ مهدی موحدی بکنظر؛ آرمان رضایتی


49. خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 43-61

10.22108/msci.2017.20357

خدیجه فتحعلیخانی؛ علی رضا اشرفی