تعداد مقالات: 78
51. روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22108/msci.2019.113074.1296

مهران امینیان؛ مهران نامجو


53. نقش ویلیام کاروش در قضیه‌ی کاروش-کان-تاکر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-75

10.22108/msci.2016.6789

شهناز اسمعیلی


54. ضریب تأثیر ریاضیات

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-37

10.22108/msci.2016.7726

قاسم امیدعلی؛ آیدین آذری


56. روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-76

10.22108/msci.2017.15298

علی اکبر محمدی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


59. حسابان کسری از نظریه تا کاربرد

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-69

10.22108/msci.2017.100109.1201

محمد حسین اکرمی


61. نگارال روشی برای تولید فرکتال‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-68

10.22108/msci.2018.47307.1160

پدرام جعفری قمی


62. جبرهای فیستر با برگردان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-78

10.22108/msci.2018.106405.1253

امیرحسین نخودکار


64. نظریه گراف و زمانبندی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22108/msci.2019.102821.1233

شهرام نصیری؛ افسانه نورمندی پور؛ مهدی دهقانیان؛ محمد جواد نصیری


67. فراکتال راوزی چیست؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-43

10.22108/msci.2016.10023

سعید علیخانی؛ علی نوروزی


68. مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-49

10.22108/msci.2017.12214

علیرضا بابایی بندارتی


69. در مورد حدس روتا

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 77-91

10.22108/msci.2017.20430

سعید علیخانی؛ علی نوروزی


70. در ستایش دیوید ریس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-81

10.22108/msci.2017.20431

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


71. مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-60

10.22108/msci.2017.21958

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


73. ضرب کرونکر و کاربردها

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی


74. آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-89

10.22108/msci.2018.110442.1274

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی


75. آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-59

10.22108/msci.2019.106316.1245

عباس پرچمی؛ سید محمود طاهری


شماره‌های پیشین نشریه