تعداد مقالات: 78
26. انگیزه در آموزش ریاضی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-12

10.22108/msci.2018.106187.1243

فاطمه انوشه


27. راج کندرا بوس و طرح‌های بلوکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-36

10.22108/msci.2016.3646

الهام اذان گویان فرد


29. جای خالی عدد نپر در کتابهای متوسطه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-23

10.22108/msci.2016.7547

مهدی حسنی؛ عزیزه احمدی


30. راهنمایی برای تدریس ریاضیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-14

10.22108/msci.2017.10951

سید محسن قریشی شهرکی


32. دنباله‌های شبه-کشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-41

10.22108/msci.2017.20356

رسول کاظمی؛ محمدحسین خشتی


33. مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-36

10.22108/msci.2017.21673

بهزاد کفاش


34. جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-50

10.22108/msci.2017.21977

منصوره گیاهی صبور؛ محمد صال مصلحیان


35. آیا براوِر واقعاً چنین اعتقادی داشت؟

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-24

10.22108/msci.2017.106277.1247

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی


36. انعطاف و تسهیل قاب‌ها نسبت به پایه‌ها در انتقال سیگنال

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-44

10.22108/msci.2018.33449.1148

محسن اسماعیل بیگی؛ امید جترآبگون


37. الگوهای موزائیک تیل

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-46

10.22108/msci.2018.109316.1266

حمید قربانی


39. مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-46

10.22108/msci.2016.3660

رسول حسینی ملک‌آبادی


41. مشتق از دیدگاه کاراتئودوری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-29

10.22108/msci.2016.7862

محمد صال مصلحیان


42. تاج طاووس: ریشه های غیر اروپایی ریاضیات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-21

10.22108/msci.2017.9933

مائده صافی اصفهانی


43. چگونه نظریۀ بازی‏ ها به بهبود زندگی کمک می‏کند؟ درآمدی بر نظریۀ جورسازی پایدار و کاربردهای آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-68

10.22108/msci.2017.14168

محمد جواد رضائی؛ علی نصیری اقدم؛ مهدی موحدی بکنظر؛ آرمان رضایتی


44. خواص جبری مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 43-61

10.22108/msci.2017.20357

خدیجه فتحعلیخانی؛ علی رضا اشرفی


47. کاربرد جبر خطی در سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-39

10.22108/msci.2017.101224.1209

سید وحید قاسم زاده؛ سلمان برومند؛ رقیه خسروی


48. خانواده برنولی وحل معادله دیفرانسیل برنولی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-58

10.22108/msci.2018.103951.1225

سید علی محمد محسنی الحسینی؛ هنگامه سنمار


50. آشنایی با مسائل تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-37

10.22108/msci.2019.112318.1288

علیرضا بابایی بندارتی


شماره‌های پیشین نشریه