تعداد مقالات: 86
76. فراکتال راوزی چیست؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-43

10.22108/msci.2016.10023

سعید علیخانی؛ علی نوروزی


77. مسأله بهینه سازی شدت پرتو در پرتو درمانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-49

10.22108/msci.2017.12214

علیرضا بابایی بندارتی


78. در مورد حدس روتا

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 77-91

10.22108/msci.2017.20430

سعید علیخانی؛ علی نوروزی


79. در ستایش دیوید ریس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-81

10.22108/msci.2017.20431

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


80. مروری بر تابع هیلبرت یک ایده‌ال

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-60

10.22108/msci.2017.21958

شهاب ارکیان؛ امیر مافی


82. ضرب کرونکر و کاربردها

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-57

10.22108/msci.2018.104599.1227

حمیده افشاری ارجمند؛ عفت گلپررابوکی


83. آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-89

10.22108/msci.2018.110442.1274

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی


84. آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-59

10.22108/msci.2019.106316.1245

عباس پرچمی؛ سید محمود طاهری


85. رتبه بندی تیم های ورزشی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-81

10.22108/msci.2020.118609.1334

عفت گلپررابوکی؛ طاهره ندایی


86. انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-67

10.22108/msci.2019.118340.1332

مرتضی امینی؛ ساجده جوادی؛ مجید سلیمانی دامنه