تعداد مقالات: 79
76. آنالیز سازنده بیشاپ و مقایسه­ آن با آنالیز کلاسیک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-89

10.22108/msci.2018.110442.1274

رضا ستوده؛ حمیدرضا گودرزی


77. آمار توصیفی بر اساس داده‌های دقیق از یک جامعه‌ فازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-59

10.22108/msci.2019.106316.1245

عباس پرچمی؛ سید محمود طاهری


78. انتخاب بهینه سبد سهام بر مبنای ریسک های گوناگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22108/msci.2019.118340.1332

مجید سلیمانی دامنه؛ ساجده جوادی؛ مرتضی امینی


79. نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1398

10.22108/msci.2019.115545.1316

فاطمه گل فرشچی