تعداد مقالات: 91
-49. ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

10.22108/msci.2016.3107

علیرضا عبدالهی


-48. حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-9

10.22108/msci.2016.5088

رستم محمدیان


-47. کودکان، ریاضیات و فلسفه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-5

10.22108/msci.2016.6865

مسعود آرین نژاد


-46. نگاهی زیر چشمی به مجلات ریاضی پژوهشی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-5

10.22108/msci.2017.10888

محمد صال مصلحیان


-45. معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-23

10.22108/msci.2017.12328

مهدی دلخوش


-44. زی‌پرشین، فراتر از یک ابزار ریاضی‌نویسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-17

10.22108/msci.2017.14544

محمود امین‌طوسی


-42. جایگاه شهود در آموزش ریاضیات

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-8

10.22108/msci.2017.21616

علی پارسیان


-41. براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

10.22108/msci.2018.21618

محمدرضا صالحی راد؛ رضا حبیبی؛ مریم السادات غیبی


-37. مصاحبه با رئیس جدید انجمن ریاضی آمریکا

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-6

10.22108/msci.2019.112535.1290

رمضان ضرغامی فارفار؛ احسان حیدری فارفار


-35. نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-8

10.22108/msci.2020.119636.1344

علی اصغر سروری؛ حمید مظاهری تهرانی؛ حمید رضا خادم زاده


-34. گوگل چگونه کار می کند؟

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-19

10.22108/msci.2018.110135.1270

مریم لطفی پور


-33. پیراحاصلضرب چیست؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-12

10.22108/msci.2016.7546

مژده شیرانی راد


-32. باسط چیست؟

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-10

10.22108/msci.2017.10732

نفیسه رحمانی


-30. روش سطح تراز برای حرکت توسط خمیدگی میانگین

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-17

10.22108/msci.2019.113074.1296

مهران امینیان؛ مهران نامجو


-29. نظریه گروهها: سرگذشت و سرنوشت

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-17

10.22108/msci.2017.104332.1226

سید محسن قریشی شهرکی


-28. انگیزه در آموزش ریاضی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-12

10.22108/msci.2018.106187.1243

فاطمه انوشه


-27. آموزش و یادگیری هندسه: معرفی نظریه فن‌هیلی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-22

10.22108/msci.2020.118021.1329

نرگس یافتیان؛ اشرف صفابخش چکوسری


-26. چگونگی ارائه یک سخنرانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-16

10.22108/msci.2016.6227

علی اکبر محمدی حسن آبادی؛ فیروزه محمدی حسن آبادی


-25. حدس های زیبا در نظریه گراف

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-30

10.22108/msci.2017.21839

سعید علیخانی؛ سمیه جهری؛ علی نوروزی